Educatie

Educatieve projecten:

  • Koorcoaching
  • Leerplanontwikkeling voor het schoolvak Fries in het kader van het provinciale traject Kurrikulum.frl
    Provinsje Fryslân
  • Gastlessen / workshops Taal- & Beelddag
    Gomarus College Leeuwarden
  • Leesbevorderingsproject Lês No / Stichting Lezen
    AMS Franeker + NHL Leeuwarden